Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Kinderopvang
Beleidsinformatie

Beleidsinformatie

Over ons pedagogisch beleid

Kies type opvang
Decorative bar

Beleidsinformatie

Pedagogisch beleid

Bij Stichting Meander-Prokino staat het bieden van een warme en professionele begeleiding en opvang centraal. We zien het als onze belangrijkste taak om goede opvang te bieden van een hoge kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen hanteren we één centraal pedagogisch beleid dat volledig is afgestemd op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Veiligheid en vertrouwd
Stichting Meander-Prokino creëert een emotioneel veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen. We helpen kinderen om hen normen en waarden eigen te maken en om hun zelfstandigheid en vertrouwen te bevorderen. Vanuit deze veilige basis kunnen ze de wereld om hen heen gaan ontdekken.

Ondersteuning bieden
Bij Stichting Meander-Prokino werken uitsluitend pedagogisch medewerkers met de juiste opleiding. Zij zijn allen goed opgeleid en kennen de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Ze volgen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen, sluiten aan bij wat kinderen kunnen en bieden de juiste professionele begeleiding

Het pedagogisch beleid van Prokino Kinderopvang is voor elke locatie uitgebreid beschreven in het locatieplan. In dit plan staat het pedagogisch handelen in de praktijk beschreven, zoals de dagindeling, wenprocedure en andere locatiespecifieke bijzonderheden. Dit locatieplan is altijd op te vragen of in te zien. Vraag ernaar op de locatie of bij klantenservice.

Klik hier voor de veelgestelde vragen