Futureproof

De toekomst. Die komt eraan, dat staat vast. De toekomst is over een minuut, maar de toekomst is ook over 50 jaar. En wat we nu doen heeft invloed op die toekomst. Bij De Wester zijn we bezig met die bewustwording en zien we graag dat kinderen deze toekomst tegemoet treden met zelfvertrouwen, met respect voor hun omgeving en met de tools die zij nodig hebben om alles te durven ontdekken wat ze graag willen. Dus doen wij van De Wester ons best om een bijdrage te leveren die ‘futureproof’ is. Op een geheel eigen wijze.

Visie

We stelden onszelf de vraag; ‘Waarom doen we wat we doen?’ En het antwoord is: ‘We doen wat we doen, omdat we willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen die met zelfvertrouwen en oog voor de omgeving de toekomst ontdekken.’

Om dit doel te kunnen bereiken, hebben we een onderverdeling gemaakt in drie opvoeddoelen; toekomst ontdekken, zelfvertrouwen en omgeving. Onder deze doelen hebben we een heel aantal concrete houdingen, gedragingen en handelingen geformuleerd die weer onder de betreffende doelen vallen. Ze vormen een leidraad die dagelijks toepasbaar is. Een kleine greep voorbeelden; we verdiepen ons samen met de kinderen in duurzaamheid, proberen lastige situaties om te denken, zijn een groot voorstander van lef en durf, denken in mogelijkheden, stimuleren zelfstandigheid, filosoferen erop los, stellen vragen, oordelen zo min mogelijk, creëren ruimte voor de invloed van kinderen en genieten samen van het moment.

Voorbeeld

Dit totaalplaatje, vormgegeven als een ‘roos’, werkt twee kanten op. Het is aan de ene kant bestemd voor het leven van alledag op de bso. Pedagogisch medewerkers komen continue in verschillende situaties terecht met de kinderen en dan vormen deze richtlijnen een handvat. Ook kunnen de pedagogisch medewerkers inspiratie putten uit de roos om activiteiten te bedenken voor de kinderen. Aan de andere kant is het een leidraad voor onszelf. Dus we willen niet alleen omgaan met de kinderen op deze wijze, maar we willen ook zelf handelen volgens deze leidraad. Want een goed voorbeeld, doet volgen. Zo maken we, hopelijk, samen met de kinderen uiteindelijk deel uit van een wereld waarin beseft wordt dat keuzes bewust gemaakt kunnen worden.

Lekker meedenken

Een mooi voorbeeld bij De Wester, waarin onze visie goed naar voren komt, is de ruimte die we hebben gecreëerd voor de invloed van kinderen. Bij onze nieuwste locatie zijn de kinderen namelijk onze nieuwe ‘collega’s’; ze denken mee met de inrichting, het activiteitenaanbod en met het verdere reilen en zeilen op de locatie. De kinderen krijgen de kans om alvast verschillende handigheidjes te ontdekken voor ‘later’. Maar ze leren ook dat zij nu, als kind, invloed hebben. Dat ze meetellen en hun mening van waarde is. We merken dat bijvoorbeeld duurzaamheid, natuur en bedreigde diersoorten een hot topic zijn onder de kinderen. Wat kunnen zij nu met hun invloed op de bso doen om bij te dragen aan betere wereld? Van deze slag in denken, daar worden we bij De Wester blij van. We reiken ruimschoots aan, zodat kinderen de kans krijgen om zich in de bredere context te kunnen voorbereiden op morgen en op, pak em beet, 2048. We doen dit natuurlijk op een manier die typisch montris is; vernieuwend, vrolijk en met humor. Futureproof!