Kwaliteit van onze kinderopvang

Wat montris betreft is kwaliteit in de kinderopvang een vanzelfsprekendheid. Ouders moeten zich vertrouwd voelen om hun kind achter te laten. En voor kinderen is de tijd op een kinderdagopvang de belangrijkste ontwikkelingsfase in hun leven; daar mogen dus wel wat eisen aan worden gesteld!

Pedagoog

Montris heeft een pedagoog en een pedagogisch coach in huis. Zij coachen onze medewerkers om de kwaliteit van de opvang, waar nodig, verder te verbeteren. We zetten onze Iris en Anne breed in; op het gebied van individuele vragen van medewerkers of ouders over de kinderen, ze geven advies op groepsniveau en locatieniveau en begeleiden het invullen van pedagogische doelstellingen op organisatieniveau.

Montris-app

Bij het ophalen brengt de pedagogisch medewerker je altijd op de hoogte van de belevenissen van de dag. Daarnaast geeft onze montris-app je een kijkje in hoe de dag van je kind verloopt; via de app ontvang je foto´s en berichtjes. Omgekeerd werkt het ook; ouders kunnen ons via de app makkelijk op de hoogte brengen van bijzondere situaties die handig zijn om te weten. Op deze manier onderhouden we het belangrijke, dagelijkse contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers.

Scholing

Onder leiding van onze pedagoog zijn we een aantal scholingsprogramma´s gestart met als doel het versterken van de vaardigheden van onze pedagogisch medewerkers. Wij kiezen bewust voor trainingen gebaseerd op videobeelden, dit is een wetenschappelijk bewezen middel. Per programma leiden we een aantal medewerkers op als trainer van het scholingsprogramma, zo verankeren we de programma´s in onze organisatie. Ook bieden wij individuele coaching aan en kunnen medewerkers zich opgeven voor workshops die verdieping bieden. Uiteraard worden onze mensen geschoold op het gebied van EHBO en BHV.

Thema-avond

Als extraatje ter prikkeling, inspiratie en verdieping organiseert montris jaarlijks een thema-avond voor ouders, medewerkers en andere geïnteresseerden. De themabijeenkomsten gaan over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van kinderen. Zo hebben we bijvoorbeeld een lezing gehad van trendwatcher Andrea Wiegman over op wat voor toekomst je je kinderen kunt voorbereiden, hadden we How2Talk2Kids te gast en hebben we ons een avond verdiept in verschil tussen jongens en meisjes.

Activiteitenaanbod

Naast dat we investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van onze medewerkers, investeren we ook in de inhoudelijke opvang.  We vinden het belangrijk dat ons aanbod van activiteiten voor de kinderen in ontwikkeling blijft, daarom hebben we medewerkers aangesteld die actuele thema´s met bijbehorende activiteiten bedenken. Alle activiteiten zijn verzameld in onze ´Bij montris´- databank.

Kwaliteit volgens montris

Kwalitatief goede kinderopvang is volgens montris meer dan alleen het voldoen aan de basisvereisten. Naar onze mening is goede kinderopvang een plek waar je kind zich thuis voelt. Waar vaste pedagogisch medewerkers werken die je kind kennen en liefdevolle opvang bieden. Die daarnaast elke dag uitdagende activiteiten bieden om kinderen te helpen bij hun ontplooiing. We staan voor een veilige omgeving, bieden kinderen activiteiten aan die passen bij hun tempo en behoeften. We richten met zorg onze locaties in. De kinderen hebben hierdoor overzicht, worden uitgedaagd om talenten te ontdekken en voelen zich thuis.

Communicatie

‘It takes a village to raise a child´. Voor ons betekent dit dat we ons realiseren dat we samen met de ouders een invloedrijke rol hebben in de ontwikkeling van de kinderen. En het is wel zo handig als we dan van elkaar weten hoe we daar mee omgaan en van elkaar kunnen leren. Openheid, elkaar aanspreken, feedback geven en vragen stellen zijn daarom cruciale onderdelen van onze cultuur.  Alleen door goede communicatie met ouders creëren we een sfeer van openheid en transparantie. Bij montris zit kwaliteit niet alleen in procedures, maar vooral in houding en gedrag.

Oudercommissie

Als belangrijk extern klankbord heeft montris Oudercommissies. De OC kan vragen, wensen en behoeftes van ouders peilen en aan ons doorgeven. In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat een kinderopvang verplicht is om een Oudercommissie te hebben. Zo wordt de betrokkenheid van ouders gegarandeerd.

 

De Oudercommissie:

  • overlegt met het locatie/clusterhoofd.
  • adviseert gevraagd en ongevraagd het locatie/clusterhoofd.
  • bevordert goede en heldere informatie aan ouders.
  • onderhoudt contacten met andere ouders.
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij de locatie.
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Tien-minutengesprek

Naast het dagelijkse contact, staan we tijdens het jaarlijkse tien-minutengesprek stil bij de ontwikkeling van je kind en hoe hij of zij zich voelt op de locatie. Je kunt ook altijd een afspraak maken met de pedagogisch medewerker of de locatiemanager, als je meer tijd nodig hebt.

Wet Kinderopvang

In de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen liggen verschillende kwaliteitseisen vast. De GGD controleert of kinderopvanglocaties voldoen aan deze eisen. Een link naar de inspectierapporten van onze locaties, vind je op de betreffende locatiepagina.

Inwerktraining

Elke medewerker die start bij montris ontvangt een inwerktraining. We willen hiermee zorgen dat elke medewerker die bij montris werkt, weet hoe wij werken maar vooral ook waarom we zo werken.