Tarieven worden elk jaar opnieuw berekend. Je betaalt altijd alleen voor de dagen dat we open zijn. De feestdagen en bijvoorbeeld onze jaarlijkse studiedag worden niet in de tariefberekening meegenomen. Onderstaande tarieven zijn voor 2019.

Tarieven BSO

Amsterdam: Buitenschoolse opvang Buutvrij   (ASVO)
Buitenschoolse opvang Buutvrij (DENISE)
Buitenschoolse opvang De Wester (De Burght en de Eilanden)
Buitenschoolse opvang de Wester (De Zeeheld)
Buitenschoolse opvang De Zuyder   (De Burght en De Eilanden)

Buitenschoolse opvang De Zuyder   (Zeeheld)

Huizen: Buitenschoolse opvang Stoer   (De Flevoschool en Maria Montessorischool)
Buitenschoolse opvang Stoer   (De van der Brugghenschool)
Laren: Buitenschoolse opvang De Leemkuil   (LMS)
Buitenschoolse opvang De Melkweg   (De Gooische School)
Buitenschoolse opvang De Melkweg   (De Binckhorst)
Buitenschoolse opvang De Melkweg   (De Ploeg)