Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Stichting-meander
Klachtenregeling

Een klacht... en dan?

Decorative bar

Klachtenregeling

De professionals van Meander vangen uw kind(eren) zo prettig mogelijk op. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wilt u hier iets mee doen, dan is het goed om te weten welke stappen u het beste kunt doorlopen en waar u met een officiële klacht terecht kunt.

De eerste stap: Bespreekbaar maken
Heeft u een klacht dan is het verstandig om die meteen bespreekbaar te maken. Een goed gesprek is namelijk vaak het begin van een prettige oplossing. Bespreek uw klacht daarom eerst met de direct betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit? Maakt u dan een afspraak met de leidinggevende of regiodirecteur om de klacht verder te bespreken.

Formele klacht bij de interne klachtenfunctionaris
Bent u ondanks deze zorgvuldige aanpak nog niet tot een oplossing gekomen, dan kunt u overwegen om een formele klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van Meander-Prokino. Voor de regeling en werkwijze van klachtbehandeling verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.
U kunt uw klacht sturen naar klachtbehandeling@prokino.nl

Nog geen oplossing? Leg uw klacht voor aan de externe klachtencommissie
Wanneer de interne klachtbehandeling niet leidt tot een oplossing kunt u zich binnen 12 maanden na datum waarop de klacht bij onze organisatie is ingediend melden bij de externe klachtencommissie. 

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Meander-Prokino Daphne thoe Schwartzenberg. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 088 233 0000.