Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Over-stichting-meander
Inschrijven
in de zandbak

Inschrijven

De stappen voor de start van het leven op een internaat

  • U neemt contact op met het internaat van uw keuze. Het zal internaat zal u de nodige informatie verstrekken. Zij zullen u tevens uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en eventueel een rondleiding.
  • Mocht u uw kind in het internaat willen plaatsen, dan kunt u het inschrijvingsformulier invullen en inleveren bij het internaat. Daar vindt een eerste toetsing plaats of uw kind valt binnen de subsidieregeling en plaatsingsvoorwaarden.
  • Valt uw kind daarbinnen, dan krijgt u direct de bevestiging dat uw kind is ingeschreven.
  • Zo niet, dan ontvangt u direct een afwijzing.
  • In bepaalde gevallen zal de Plaatsingscommissie moeten oordelen of uw kind geplaatst kan worden of niet, bijvoorbeeld voor kinderen jonger dan 6 jaar en kinderen van gescheiden ouders. U doet dan samen met het internaat een verzoek bij de Plaatsingscommissie voor plaatsing van uw kind. U ontvangt zo spoedig mogelijk via het internaat bericht van de Plaatsingscommissie.
  • Na de bevestiging dat uw kind geplaatst wordt, vindt de intake plaats op een moment dat u bepaalt in overleg met het internaat. De intake betreft een nadere kennismaking.
  • Voordat uw kind bij ons komt wonen, is er een wenperiode om ervoor te zorgen dat de overgang naar het internaat zo natuurlijk mogelijk verloopt. Elk internaat geeft hier op eigen wijze invulling aan.
  • Ook is er een uitgebreide kennismaking met de groepsleiding waarin alle bijzonderheden over uw kind worden uitgewisseld zodat de groepsleiding zo goed mogelijk op zijn/haar komst is voorbereid.
  • Samen met u worden afspraken gemaakt wanneer uw kind daadwerkelijk bij ons komt wonen. Het algemeen pedagogisch beleid, het groepswerkplan en de protocollen geven een indruk van de wijze waarop het internaat invulling geeft aan de dagelijkse opvoeding en verzorging van uw kind. Deze documenten zijn voor u beschikbaar. Vraag ernaar bij het internaat.

Continu zal worden geprobeerd om de bovenstaande procedure in goed overleg met u te doorlopen. Dat kan betekenen dat deze in overleg iets afwijkt van hetgeen hierboven is beschreven.

Vragen?

Plaatsingscommissie

De Plaatsingscommissie (voorheen Censis-commissie) beoordeelt binnen de kaders van de Subsidieregeling schippersinternaten aanvragen voor bijzondere plaatsingen en verzorgt de afhandeling daarvan.

Bij bijzondere plaatsingen gaat het om vroegplaatsingen dan wel verlengde plaatsingen.

Bij complexe aanvragen kan de Plaatsingscommissie de Klankbordgroep Plaatsingscommissie om een bindend advies vragen.

Contact