Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Stichting-meander
Kernwaarden-and-pedagogisch-beleid
kinderen aan het water

Kernwaarden, pedagogisch beleid

Meander staat voor hoogwaardige kwaliteit van de opvoeding, begeleiding en huisvesting voor kinderen en jongeren. We werken vanuit de kernwaarden samen, groter groeien. Vanuit deze kernwaarden is het pedagogisch beleid geformuleerd.

Kernwaarden

De kernwaarden zijn samen, groter groeien.

Samen betekent met vrienden en vriendinnen opgroeien, samen met ouders opvoeden, met scholen, met andere organisatie en professionals ouders en kinderen ondersteunen. Het groter worden en het opvoeden zijn processen waar je elkaar voor nodig hebt. Een kind ontwikkelt zich samen met leeftijdsgenoten, ouders en andere volwassenen.

Onze medewerkers geven ieder kind de persoonlijke zorg en begeleiding die het nodig heeft, zodat kinderen, jongeren en iedereen samen zich thuis voelen. Een veilige en inspirerende leefomgeving wordt gefaciliteerd waarin kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot "Worden wie je bent".

Spelende kinderen

Visie van Meander over opvoeding en opvang

We dragen zorg voor veilige en inspirerende woonomgeving waarin we kinderen en jongeren bij hun dagelijkse activiteiten begeleiden in het groeien naar zelfstandigheid en ontwikkelen van hun eigen identiteit. Dit doen we samen met ouders. De continuïteit, veiligheid en open sfeer zijn belangrijk voor de wijze waarop kinderen en jongeren zich thuis voelen op het internaat. Het aantal kinderen op de leefgroep is bepalend voor de inzet van de begeleidingsuren en kwaliteit van de opvang.

Meander werkt met de methodiek "Worden wie je bent". Het belangrijkste uitgangspunt van WWJB is dat het kind of jongere die op het internaat woont het beste uit zich zelf kan halen en zich optimaal kan ontwikkelen.

Wat vinden ouders belangrijk in de kwaliteit van opvoeding en opvang?
De kwaliteit van de zorg voor het kind komt op eerste plaats. Voldoende personeel om de kinderen op te vangen, te begeleiden naar activiteiten, gezellige dingen te organiseren, te helpen bij huiswerk en passende persoonlijke ondersteuning te bieden voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Elke locatie van Meander heeft het pedagogisch beleid vertaald naar groepswerkplannen, waarin concreet is verwoord hoe in de dagelijkse, pedagogische praktijk inhoud aan het pedagogisch beleid wordt gegeven. U kunt op de locatie vragen naar deze groepswerkplannen.