Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Over-stichting-meander
Welkom
in de zandbak

Welkom!

Beste ouders,

Het is en blijft een moeilijk besluit de opvoeding en verzorging van uw kinderen voor een groot deel aan anderen toe te vertrouwen.

Onze stichting heeft sinds 1915 ervaring op het gebied van huisvesting, opvoeding en verzorging van kinderen van binnenvaartschippers, kermisexploitanten en circusartiesten en wil u graag behulpzaam zijn. Al kan een internaat/gezinshuis de ouders nooit vervangen, we stellen ons de opdracht een ‘thuis' te creëren voor uw kinderen. Uw kinderen zijn bij ons van harte welkom.

Voordat uw kinderen definitief worden geplaatst, bieden onze internaten/gezinshuis de mogelijkheid om ze een bepaalde tijd aan het internaat/gezinshuis te laten wennen.

Indien er nog vragen blijven, informeert u gerust bij de Stichting Meander of bij het internaat/gezinshuis van uw keuze. Adressen en contactgegevens vindt u op deze pagina.

Met vriendelijke groet,

Stichting Meander
Raad van bestuur

Contact