Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Kinderopvang

Kinderopvang

Vind een Prokino bij jou in de buurt!

Kies type opvang
Decorative bar
meisje met blokken
Welkom bij Prokino
Onze stichting biedt kinderopvang, peuteropvang, gastouderopvang en opvang op de BSO op ruim 200 locaties in Nederland. Als maatschappelijke en professionele organisatie zonder winstoogmerk zetten we ons breed in voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar, vanuit onze missie 'Samen - Ondernemen - Groeien.' Werken met en voor kinderen is mensenwerk. Onze deskundige medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling van het kind. Deze inzet is de basis voor onze professionaliteit en kwaliteit van dienstverlening. We bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving van waaruit ze kunnen leren en groeien tot zelfstandige individuen.
Waarom kies je voor Prokino?
Samen
Prokino doet haar werk niet alleen, maar samen. Wij delen de verantwoordelijkheid als professioneel opvoeders samen met ouders. Daarnaast werkt Prokino samen met scholen in kindercentra en andere professionele partners. In deze samenwerking staan ouder en kind centraal. Prokino biedt kinderen een omgeving waar ze elkaar ontmoeten, ervaringen delen en waarden en normen krijgen bijgebracht. Een kind ontwikkelt zich immers samen met leeftijdsgenoten, ouders en andere volwassen.
Ondernemen
Ondernemend betekent voor de kinderen van Prokino dat we ze een vertrouwde en veilige omgeving bieden, van waaruit ze zonder angst nieuwe dingen durven ondernemen en stappen durven zetten. Voor medewerkers vertaalt ondernemend zich in de ruimte die ze krijgen om zelf activiteiten te ondernemen. Prokino als organisatie is ondernemend, omdat ze continu op zoek is naar vragen die leven in de samenleving en daar zo goed mogelijk op probeert in te spelen.
Groeien
Groeien houdt in ontwikkelen, ontdekken, wijzer worden, verbeteren, meer betekenis krijgen, et cetera. Groeien vertaalt zich voor de kinderen van Prokino in ‘worden wie je bent'. Groeien betekent voor de medewerkers van Stichting Prokino dat ze het vertrouwen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in het werk. Groeien betekent voor Prokino als organisatie groeien in haar professionaliteit en kwaliteit.
beleidsinformatie
Pedagogisch beleid
Bij Stichting Meander-Prokino staat het bieden van een warme en professionele begeleiding en opvang centraal. Wij zien het als onze belangrijkste taak om goede opvang te bieden van een hoge kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen hanteren wij één centraal pedagogisch beleid dat volledig is afgestemd op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
Lees meer
Tarieven
Tarieven en rekentool
De kosten van opvang zijn van een aantal zaken afhankelijk. Zoals hoeveel opvang je nodig hebt, type contract en/of hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt. Via de rekentool krijg je een indicatie van de kosten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
meer over tarieven
Contact
Heb je een vraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Stomme baby