Decorative bar
Logo Meander-Prokino

Onze toekomst

Decorative bar

Meander gaat verder met 3 internaten

Op 19 april 2023 hebben wij besloten dat wij onze schippersinternaten gaan concentreren op drie locaties: Nijmegen, Zwolle en Zwijndrecht. De afgelopen jaren kampt Meander met een teruglopend aantal kinderen op de schippersinternaten die de komende jaren zich zal voortzetten. Dit in combinatie met hoge locatiekosten en spreiding van personeel over teveel plaatsen dwingt ons deze voor alle betrokkenen moeilijke keuze te maken. Waarbij we beseffen dat dit besluit ingrijpend is voor alle betrokkenen, want wij doen niets liever dan schipperskinderen een tweede thuis te geven.

Toekomstbestendig

Wij willen schippersinternaten blijven houden. Dat moet op een kwalitatief goede en verantwoorde manier gebeuren. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar alle opties en een vertegenwoordiging van de ouders geraadpleegd over mogelijke scenario’s om toekomstbestendig door te gaan. Het doorgaan met drie grotere locaties is dan het meest verstandige. Het alternatief is dat we ten koste van alles zoveel mogelijk locaties open proberen te houden. Dan lijden we blijvend verlies en moeten we zelfs extra investeren op meerdere plekken. Als we dus nu niet ingrijpen hebben we straks geen enkel internaat meer. Dat doet veel pijn bij de ouders en medewerkers. Dit besluit hebben wij ook niet lichtvaardig genomen.

Maasbracht en Nieuwegein sluiten we

Op korte termijn, in de zomer van 2024 sluiten wij noodgedwongen de internaten Prinsenvaart in Maasbracht en Prins Hendrik in Nieuwegein. Daar zijn dan zo weinig kinderen (7 a 8) dat het nu al financieel onhoudbaar is om die twee locaties open te houden. We leiden daar al jaarlijks verlies op de exploitatie en dat is niet verantwoord.

Lemmer en Terneuzen bouwen we af

De twee op middellange termijn te sluiten internaten zijn Het Kompas in Lemmer en Koningin Juliana in Terneuzen. Dat zal gebeuren in de zomer van 2027. Vooral voor hen valt deze keuze zwaar. Op dit moment lukt het immers nog om samen - met passen en meten - de exploitatie rond te krijgen met zo’n 13 kinderen per locatie. Maar dat is op den duur niet levensvatbaar. We bouwen deze internaten dus af en nemen vanaf komend schooljaar daar geen nieuwe kinderen meer aan.

Nijmegen, Zwolle en Zwijndrecht blijven behouden

We gaan toewerken naar een situatie waarbij we in 2027 drie internaten overhouden Sint Nicolaas in Nijmegen, Prinses Margriet in Zwolle en Julia in Zwijndrecht. Hier gaan wij uiteraard ook zorgvuldig mee om. De consequenties van een mogelijke groei van kinderen vanuit gesloten locaties brengt immers ook daar veranderingen met zich mee.

Zorgvuldig proces

Wij gaan per locatie en individueel per gezin in gesprek om te kijken of en hoe we binnen de nieuwe opzet een passende oplossing kunnen vinden. Eerst vinden gesprekken op locatie plaats, daar nemen we de komende weken de tijd voor. We spreken met de medewerkers en we spreken met de ouders/kinderen. We geven regelmatig updates. Vervolgens concentreren wij ons eerst op de locaties die op korte termijn sluiten en kijken we per gezin wat de mogelijkheden zijn. Dat doen we daarna ook met de locaties die op middellange termijn sluiten.

De toekomst

Meander zal haar dienstverlening blijven voortzetten op de drie overgebleven locaties. Het is niet te zeggen of het voor iedereen gaat lukken een plek bij ons te vinden. Daar gaan we samen met ouders en medewerkers op alle locaties heel goed naar kijken. Het zal mogelijk tot praktische problemen leiden en het is ook niet ideaal voor de ontwikkeling van de kinderen. Dat beseffen wij ons terdege. Met dit besluit denken wij echter dat wij ook in de toekomst op een verantwoorde wijze schippersinternaten kunnen blijven houden.